De digitale transformatie vormgeven: EU-strategie uitgelegd

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 22 november 2023.

Link naar de video: Europa's digitale toekomst

Lees meer over hoe de EU helpt bij het vormgeven van een digitale transformatie in Europa ten voordele van burgers, bedrijven en het milieu.

De digitale transformatie is een van de EU’s topprioriteiten. Het Europees Parlement i helpt mee het beleid vorm te geven dat de capaciteiten van Europa op het gebied van nieuwe digitale technologieën zal versterken, nieuwe kansen zal creëren voor bedrijven en consumenten, de groene transitie van de EU zal ondersteunen en tegen 2050 klimaatneutraliteit zal bereiken, de digitale vaardigheden van burgers en de opleidingen van werknemers zal ondersteunen, en zal helpen met de digitalisering van openbare diensten, met inachtneming van de fundamentele rechten en waarden.

Het Parlement bereidt zich voor om te stemmen over een rapport over het vormgeven van de digitale toekomst van Europa en roept de Commissie om de uitdagingen van de digitale transitie verder aan te pakken, en met name om de kansen van de digitale eengemaakte markt te benutten en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) te verbeteren.

Wat is de digitale transformatie?

  • Digitale transformatie is de integratie van digitale technologieën door bedrijven en de impact van de technologieën op de samenleving.
  • Digitale platforms, het internet der dingen, Cloud computing en kunstmatige intelligentie behoren tot de technologieën die invloed hebben op…
  • ... sectoren, zoals transport, energie, landbouw, telecommunicatie, financiële diensten, fabrieksproductie, gezondheidszorg, en het veranderen van mensenlevens.
  • Technologieën kunnen bijdragen om de productie te optimaliseren, emissies en afval te verminderen, concurrentievoordelen van bedrijven te vergroten en nieuwe diensten en producten aan consumenten te bieden.

Financiering van de digitale prioriteiten van de EU

De digitale omgeving speelt een essentiële rol in het EU-beleid. De COVID-19-crisis heeft de behoefte aan een toekomstgerichte reactie die de samenleving en het concurrentievermogen op de lange termijn ten goede zal komen versterkt. Digitale oplossingen bieden belangrijke kansen en zijn essentieel om het herstel en de concurrentiepositie van Europa in de wereldeconomie te waarborgen.

Het EU-plan voor economisch herstel vereist dat de lidstaten ten minste 20 procent van de 672,5 miljard euro in de faciliteit voor herstel en veerkracht toewijzen aan de digitale transitie. Investeringsprogramma's zoals het op onderzoek en innovatie gerichte Horizon Europa en de op infrastructuur gerichte financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen trekken ook aanzienlijke bedragen uit voor digitale vooruitgang.

Hoewel het algemene EU-beleid erin bestaat digitale doelstellingen via alle programma's te ondersteunen, zijn sommige investeringsprogramma's en nieuwe regels specifiek gericht op het bereiken ervan.

Programma Digitaal Europa

Het Parlement zal in de plenaire vergadering van april stemmen over het programma Digitaal Europa, het eerste financiële instrument van de EU dat specifiek gericht is op het brengen van technologie naar bedrijven en burgers. Het beoogt te investeren in digitale infrastructuur, zodat strategische technologieën het concurrentievermogen en de groene transitie van Europa kunnen stimuleren en technologische soevereiniteit kunnen waarborgen.

Het programma zal 7,5 miljard euro investeren in vijf gebieden: supercomputing (2,2 miljard), kunstmatige intelligentie (2 miljard), cyberbeveiliging (1,6 miljard), geavanceerde digitale vaardigheden (577 miljoen), en zorgen voor een breed gebruik van digitale technologieën in de hele economie en samenleving (1 miljard).

Online veiligheid en online platforms

Onlineplatforms zijn een belangrijk onderdeel van de economie en het leven van mensen. Ze bieden enorme kansen als marktplaatsen en zijn belangrijke communicatiekanalen. Er zijn echter ook grote uitdagingen. De EU werkt aan nieuwe wetgeving op het gebied van digitale diensten. De wetgeving is gericht op het bevorderen van concurrentievermogen, innovatie en groei en tegelijkertijd de onlineveiligheid versterken, illegale inhoud aanpakken en de bescherming van de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en democratie waarborgen.

Lees meer over waarom en hoe de EU de platformeconomie wil reguleren.

Het Parlement stemt in april over nieuwe regels om de online verspreiding van terroristische inhoud te voorkomen. Europarlementariërs overwegen ook regels voor een nieuw Europees cyberbeveiligingscentrum.

Kunstmatige intelligentie en datastrategie

Om ervoor te zorgen dat Europa het beste uit de mogelijkheden van kunstmatige intelligent haalt, hebben de leden van het Europees Parlement de behoefte aan mensgerichte AI-wetgeving benadrukt, gericht op het opzetten van een AI-raamwerk dat betrouwbaar is, ethische normen implementeert en banen ondersteunt. De Commissie heeft haar voorstel voor kunstmatige intelligentie op 21 april 2021 gepresenteerd.

Lees meer over hoe EP-leden AI willen reguleren.

Het succes van AI-ontwikkeling in Europa is grotendeels afhankelijk van een succesvolle Europese datastrategie. Het Parlement heeft het potentieel van industriële en openbare gegevens voor bedrijven en onderzoekers in de EU benadrukt en opgeroepen tot Europese dataruimtes, big data-infrastructuur en wetgeving die zullen bijdragen aan de betrouwbaarheid.

Meer over waarvoor het Parlement pleit in de Europese datastrategie.

Digitale vaardigheden en onderwijs

De pandemie heeft aangetoond hoe belangrijk digitale vaardigheden zijn, maar de pandemie heeft ook de kloof in digitale vaardigheden vergroot en de noodzaak om digitaal onderwijs laten zien. Het Parlement wil dat de Europese vaardighedenagenda ervoor zorgt dat burgers en bedrijven ten volle kunnen profiteren van technologische vooruitgang.

42% ; van de EU-burgers beschikt niet over digitale basisvaardigheden.

Deel dit citaat:

Bekijk ook

Meer over het digitale beleid van Europa

Productinformatie

REF.: 20210414STO02010