Brief van de minister voor MZS over uitstel beantwoording vragen over facultatieve protocollen mensenrechtenverdragen

vrijdag 14 mei 2021

Bij wetsvoorstellen 32411 - Initiatiefvoorstel Toevoeging aan de Grondwet van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (Grondwetswijziging, eerste lezing), 33990 - Uitvoering van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, 33992 (R2034) - Goedkeuring van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en 35570 VI - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2021 is een brief ondergebracht.