Verslag Tweede Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 35692 - Goedkeuring Verdrag tussen de Benelux-landen inzake politiesamenwerking

maandag 17 mei 2021

Bij wetsvoorstel 35692 - Goedkeuring en uitvoering van het Verdrag tussen België, Luxemburg en Nederland inzake politiesamenwerking is een verslag ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV).