Kabinet wil amendementen gaswet Tweede Kamer niet uitvoeren

maandag 7 juni 2021

DEN HAAG (PDC i) - Het is niet de intentie geweest om de Tweede Kamer te passeren door onderdelen van de gaswet Groningen niet in werking te laten treden. Dat schrijven demissionair minister Blok i en minister Ollongren i in een brief aan de Tweede Kamer.

De Kamerbrief is een reactie op een notitie van Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer over het niet uitvoeren van twee amendementen i die door een meerderheid van de Tweede Kamer waren aangenomen. Het Bureau Wetgeving oordeelde eerder, evenals sommige grondwetspecialisten, dat de handelswijze van het kabinet op gespannen voet kan staan met de grondwet.

In de brief presenteren de ministers de gekozen route om het wetsvoorstel uitvoerbaar te maken. Ze willen een wetsvoorstel voorleggen aan de Kamer waarbij de onderdelen die betrekking hebben op de amendementen, aangepast worden. Tot de tijd dat beide Kamers zich hierover hebben uitgesproken, zal het huidige wetsvoorstel in werking treden zonder daarbij de twee amendementen uit te voeren.

De keuze voor deze oplossing is volgens hen genomen in het belang van de inwoners van Groningen en de versterkingsopgave, omdat het zal leiden tot een snelle inwerkingtreding van het wetsvoorstel, en eenduidigheid en transparantie biedt. Bovendien menen de ministers hiermee tegemoet te komen aan beide Kamers door hen als medewetgever een doorslaggevende stem te bieden.

De amendementen werden ingediend door de SP i en vervolgens aangenomen door de Kamer nadat twee demissionaire coalitiepartijen, D66 i en het CDA i, per ongeluk vóór stemden. Om die reden weigert demissionair minister van Economische Zaken Stef Blok (VVD i) de aanpassingen aan de wet in werking te laten treden. Dat leidde tot een conflict tussen het kabinet en de Tweede Kamer, die zich als medewetgever buitenspel gezet voelde. Kamerleden verwezen ook naar de discussie over macht en tegenmacht van het parlement tegenover de regering.

Bron: Kamerbrief 04-06-2021, NOS, Trouw