EU priorities at the 76th United Nations General Assembly

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op maandag 12 juli 2021.

De Raad i heeft vandaag de prioriteiten van de EU i voor de 76e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties i (september 2021 - september 2022) bepaald.

In zijn conclusies hierover benadrukt de Raad dat multilateralisme de beste manier blijft om de mondiale betrekkingen te regelen op een manier die iedereen ten goede komt. De EU en de lidstaten blijven dit ondersteunen door mondiale actoren samen te brengen voor het vinden van gemeenschappelijke mondiale oplossingen en zo te werken aan een veiligere en stabielere wereld en een duurzaam, inclusief wereldwijd herstel na de corona-pandemie.

De EU en de lidstaten willen dat de VN het onmisbare forum blijft voor internationale samenwerking en de hoeksteen van het multilateraal stelsel, met als uitgangspunten de eerbiediging van het internationaal recht (inclusief het internationaal mensenrechtenrecht en het internationaal humanitair recht). Daarom blijft de EU meewerken aan de daadwerkelijke uitvoering van de VN-hervormingen door met anderen samen te werken aan een VN die geschikt is voor het beoogde doel en voor de geopolitiek van de 21e eeuw.

De EU zal zich richten op prioriteiten als betere wederopbouw na de COVID-19-pandemie, de wereld veiliger maken en de vrede en veiligheid bevorderen, de wedloop tegen klimaat­verandering winnen en de relatie met de natuur herstellen, en de mondiale digitale agenda vormgeven.

In een snel veranderende wereld is een sterk en dynamisch partnerschap tussen de EU en de VN belangrijker dan ooit. Daarom wil de EU de samenwerking versterken door regelmatige EU-VN-toppen te organiseren.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"