Verslag van een wetgevingsoverleg Tweede Kamer uitgebracht over Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2020 Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds

donderdag 29 juli 2021

Bij dossier 32847 - Integrale visie op de woningmarkt en wetsvoorstellen 35300 B - Vaststelling begroting gemeentefonds 2020, 35830 B - Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2020, 35830 C - Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2020 en 35830 VII - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 is een verslag van een wetgevingsoverleg ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)