Kamervoorzitter: nieuwe staatssecretarissen kunnen Kamerlidmaatschap behouden

dinsdag 31 augustus 2021

DEN HAAG (PDC i) - 'De benoemingen van de leden Yeşilgöz-Zegerius, Van Weyenberg en Wiersma tot staatssecretaris hebben niet geleid tot een onverenigbare combinatie van functies', schrijft Kamervoorzitter Vera Bergkamp i in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Bergkamp kunnen de drie recent benoemde demissionaire staatssecretarissen hun zetel dus houden zonder afbreuk te doen aan de Grondwet.

De afgelopen weken is er een staatsrechtelijke discussie ontstaan naar aanleiding van de benoemingen van Dilan Yeşilgöz-Zegerius i (VVD), Dennis Wiersma i (VVD) en Steven van Weyenberg i (D66) tot demissionair staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en van Infrastructuur en Waterstaat. In alle drie de gevallen gaat het om Kamerleden die als nieuw lid tot het huidige demissionaire kabinet zijn toegetreden en tegelijkertijd hun Kamerlidmaatschap hebben behouden.

De oppositie in de Tweede Kamer en verschillende staatsrechtsgeleerden hebben echter hun twijfels bij de grondwettelijkheid van deze benoemingen. Volgens artikel 57 i van de Grondwet zou het namelijk onmogelijk zijn voor een lid van de Tweede Kamer om op hetzelfde moment bewindspersoon te zijn. De uitzondering die artikel 57, lid 3 biedt zou daarbij alleen van toepassing zijn op reeds demissionaire kabinetsleden die tijdens de verkiezingen van maart als lid van de Tweede Kamer gekozen zijn.

Met haar schriftelijke beantwoording van maandag lijkt Voorzitter Bergkamp dezelfde en 'soepelere' interpretatie van deze uitzonderingsregel te hanteren als eerder werd gedaan door demissionair premier Mark Rutte i. De aanvaarding van de functie als staatssecretaris zou namelijk in alle drie de gevallen onder de ontslagaanvraag van het gehele demissionair kabinet van 15 januari 2021 vallen, beargumenteren zowel Bergkamp als Rutte.

Om meer duidelijkheid te krijgen over welke lezing van het desbetreffende artikel van de Grondwet correct is, ligt er nu een verzoek van de Tweede Kamer bij de Raad van State i.

Bron: Tweede Kamer