Vooruitblik: 27 september - 10 oktober 2021

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 24 september 2021.

Raad Concurrentievermogen, 28-29 september 2021

Op 28 september bespreken de ministers van Onderzoek de totaalaanpak voor onderzoek en innovatie en de Europese Onderzoeksruimte.

Op 29 september buigen de ministers van Interne Markt en Industrie zich onder meer over de nieuwe industriestrategie en toekomst­bestendig beleid voor een concurrerende EU.

Raad Economische en Financiële Zaken i, 5 oktober 2021

De ministers zullen zich toespitsen op het economisch herstel, met ook een bespreking van het nationale plan van Malta. Er worden conclusies aangenomen over de EU-lijst van jurisdicties die niet coöperatief zijn op belastinggebied.

Raad Milieu i, 6 oktober 2021

Ter tafel komen de voorstellen die de Commissie heeft ingediend in het kader van het "Klaar voor 55"-pakket, dat door de Raad Milieu zal worden behandeld. De conclusies van de Raad over de voorbereiding van de zitting van het Raamverdrag van de Verenigde Naties i inzake klimaatverandering (UNFCCC) (COP26) zullen worden goedgekeurd. Ook de mededeling van de Commissie over een nieuwe bosstrategie voor 2030 komt aan bod.

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken i, 7-8 oktober 2021

Op donderdag houden de ministers van Justitie een debat over voorlopige hechtenis, en zullen zij de conclusies van de Raad goedkeuren over de EU-strategie voor de rechten van het kind. Tijdens de lunch spreken ze over strategic lawsuits against public participation (SLAPP).

Vrijdag praten de ministers van Binnenlandse Zaken over de uitdagingen die gepaard gaan met de screening en detentie van migranten. Er zal worden gesproken over de migratiesituatie op verschillende routes, en de ministers krijgen te horen hoe de ontwikkeling van migratieactieplannen voor prioritaire landen van herkomst en doorreis vordert. De ministers zullen verder ingaan op de situatie in Afghanistan, en tevens debatteren over de digitale dimensie van het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen.