Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

De raadsformatie i Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) bestaat uit de ministers van justitie en/of binnenlandse zaken. Deze Raad vergadert meestal om de drie maanden, ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Justitie en Veiligheid David van Weel i (VVD) aan.

De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken werkt aan samenwerking en gemeenschappelijk beleid inzake grens­overschrijdende aangelegen­heden om zo een Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te creëren.

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comité van permanente vertegenwoordigers i dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Nederlandse inbreng

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

  • David van Weel i (VVD), minister van Justitie en Veiligheid (strafrecht en veiligheid)
  • (momenteel vacant), minister voor Rechtsbescherming (civiel recht)
  • (momenteel vacant) , minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (veiligheid)
  • Ingrid Coenradie i (PVV), Teun Struycken i (partijloos), staatssecretaris voor asiel en migratie
  • een hoge ambtenaar

De staatssecretaris mag zich in het buitenland 'minister voor Immigratie' noemen.

2.

Relevante beleidsvelden

De Raad Justitie en Binnenlandse Zaken behandelt onder meer de volgende beleidsvelden:

Daarnaast heeft deze raad specifiek aandacht voor:

  • samenwerking bij douanecontroles
  • het Schengeninformatiesysteem (SIS)
  • politiële en justitiële samenwerking