Nota naar aanleiding van het verslag uitgebracht bij wetsvoorstel 35786 - Opnemen algemene bepaling in Grondwet (tweede lezing)

maandag 27 september 2021

Bij wetsvoorstel 35786 - Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (tweede lezing) is een nota naar aanleiding van het verslag ondergebracht.