Besluitpunt "Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van / Werkzaamheden van 18 mei 2021, over de handel in grond voor een datacenter door overheidsbestuurders in Groningen"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 10
 

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. / Ollongren - 15 juni 2021 / Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van / Werkzaamheden van 18 mei 2021, over de handel in grond voor een datacenter door overheidsbestuurders in Groningen - 2021Z10764

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Noot:

Opnieuw geagendeerd i.v.m. vervallen plenair debat waar deze brief bij zou worden betrokken.