Besluitpunt "Verslag van een schriftelijk overleg over de tweede / Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen (Kamerstuk 33358-35)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 13
 

Zaak:

 

Voorstel:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie.

 

1.

Nederlandse dossiers