Besluitpunt "Voortgang generiek actieplan informatiehuishouding Open op Orde"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 14
 

Zaak:

 

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en / Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 21 september 2021 / Voortgang generiek actieplan informatiehuishouding Open op Orde - 29362- 298

Voorstel:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Functioneren Rijksdienst.