Besluitpunt "Werkprogramma DINGtiid 2022-2023"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 15
 

Zaak:

 

Voorstel:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK).

 

1.

Nederlandse dossiers