Besluitpunt "Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse / Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 16A
 

Zaak:

 

Voorstel:

Inbreng feitelijke vragen heeft reeds op 22 september jl. plaatsgevonden.