Besluitpunt "Voorhang ontwerpregeling houdende de verlenging per 1 januari 2022 / van een drietal subsidieregelingen van de Minister van Binnenlandse / Zaken en Koninkrijksrelaties"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 17
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

De voorlegging geschiedt ter uitvoering van de voorhangprocedure die is opgenomen in artikel 4.10, zevende lid, van de Comptabiliteitswet 2016 en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over de ontwerpregeling voordat deze wordt vastgesteld. Indien de Kamer nadere inlichtingen wenst te ontvangen dient dit uiterlijk 31 oktober 2021 kenbaar te worden gemaakt.

 

1.

Nederlandse dossiers