Besluitpunt "Septembercirculaires 2021 gemeentefonds en provinciefonds"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 19
 

Zaak:

 

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling van het Ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022.

Volgcommissie(s):

FIN

 

1.

Nederlandse dossiers