Besluitpunt "Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene / Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) / en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de / Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 21
 

Zaak:

 

Zaak:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken / (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en / Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022 - 35925-III

Voorstel:

Inbreng feitelijke vragen heeft reeds plaatsgevonden op 23 september jl..