Besluitpunt "Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 23
 

Zaak:

 

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. / Ollongren - 21 september 2021 / Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022 - 35925-IIA

Voorstel:

Reeds blanco verslag uitgebracht op 23 september jl..