Besluitpunt "Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2022"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 25
 

Zaak:

 

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. / Ollongren - 21 september 2021 / Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2022 / 35925-C

Voorstel:

Inbreng feitelijke vragen heeft reeds plaatsgevonden op 30 september jl..

Volgcommissie(s):

FIN