Besluitpunt "Opvolging Verantwoordingsonderzoek 2020 BZK"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 27
 

Zaak:

 

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling van het Ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022.

 

1.

Nederlandse dossiers