Besluitpunt "Brief Presidium inzake uitvoering motie Arib c.s. (Kamerstuk 35570, nr. 64)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 29
 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

Het Presidium verzoekt de commissie Binnenlandse Zaken de uitvoering van de motie Arib c.s. (TK 35570, nr. 64) ter hand te nemen en jaarlijks in het voorjaar een debat te houden over de staat van de rechtsstaat en dit debat voor te bereiden.

 

1.

Nederlandse dossiers