Besluitpunt "Start Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 32
 

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. / Ollongren - 28 september 2021 / Start Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme - 2021Z16601

Voorstel:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Discriminatie en Racisme.

Wonen en Ruimtelijke Ordening