Besluitpunt "Beantwoording vraag van het lid Bromet over het met de Kamer delen van interne stukken over de stand van zaken betreffende de invoering van de Omgevingswet en het digitale stelsel Omgevingswet (DSO)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 39
 

Zaak:

 

Voorstel:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Omgevingswet

 

1.

Nederlandse dossiers