Besluitpunt "Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken 42. / leefomgeving in verband met duurzame daken"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 42
 

Zaak:

 

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Noot:

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure van artikel 23.5 van de Omgevingswet en biedt de Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld

De voordracht voor de vast te stellen amvb is aan de Kamer overgelegd t/m 22 oktober 2021.

 

1.

Nederlandse dossiers