Besluitpunt "Brief van de commissie EZK over Voorstel EU-rapporteurs Klimaat voor gecoördineerde behandeling in de Kamer van de EU-voorstellen uit het / ‘Fit for 55’ in 2030-klimaatpakket"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 49
 

Zaak:

 

Voorstel:

Instemmen met een Kamerbreed gecoördineerde behandeling van de ‘fit for 55’ in 2030-voorstellen.

Noot:

  • De commissie voor EZK verzoekt u in te stemmen met een Kamerbreed gecoördineerde behandeling van de ‘fit for 55’ in 2030-voorstellen, met daarbij een coördinerende rol voor de EU-rapporteurs Klimaat (de leden Mulder, Boucke en Leijten). Dit voorstel laat onverlet dat de verschillende commissies het voortouw behouden voor de EU-voorstellen op hun terrein. De EU-

rapporteurs Klimaat zijn bereid het voorstel en hun werkzaamheden nader toe te lichten aan uw commissie.

  • Bij het 'Fit for 55 pakket' van afgelopen juli zitten geen voorstellen met voortouw BIZA. Wel zit in een van de voorstellen van EZK een uitbreiding van het emissiehandelssysteem (ETS) naar de gebouwde omgeving. Dat betekent, kort gezegd, dat er een CO2-belasting wordt geheven op bouwactiviteiten.

Daarnaast wordt later dit jaar in het kader van de EU Green Deal een voorstel voor EU-wetgeving verwacht die de energieprestatienormen van gebouwen aanscherpt. Dat voorstel zal naar verwachting wel het voortouw BIZA krijgen.

EU

Volgcommissie(s):