Besluitpunt "Stafnotitie van de voorbereidingsgroep Uitvoering rapport Tijdelijke / Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 52
 

Zaak:

Stafnotitie van de voorbereidingsgroep Uitvoering rapport Tijdelijke Commissie / Uitvoeringsorganisaties (TCU) - 2021Z16977

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

De leden Sneller (D66) en Strolenberg (VVD) vormen de voorbereidingsgroep die in de richting van de commissie een voorstel doet op welke wijze de commissie Binnenlandse Zaken de verdieping van haar kennispositie ten aanzien van het rapport van de TCU kan vormgeven. Stemt u in met de voorgestelde invulling van een rondetafelgesprek over het rapport van de

Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties ‘Klem tussen balie en beleid’?

Stemt u in met het plannen van het rondetafelgesprek in het najaar, nadat de begroting Binnenlandse Zaken is behandeld (zo mogelijk in november 2021)?

Toegevoegde agendapunten *)