Besluitpunt "Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-I)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 55
 

Zaak:

 

Voorstel:

Betrekken bij de begrotingsbehandeling van de Koning in de week van 12-14 oktober a.s..

 

1.

Nederlandse dossiers