Besluitpunt "Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Bruins over een standaard voor onderzoek naar overheidshandelen / (Kamerstuk 31934-46)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 58
 

Zaak:

 

Voorstel:

Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Functioneren Rijksdienst.

Volgcommissie(s):

FIN

 

1.

Nederlandse dossiers