Besluitpunt "Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 59B
 

Zaak:

 

Voorstel:

Betrokken bij de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel op 6 oktober 2021.

Noot:

Het betreft hier een correctie van een verschrijving in de aanduiding voor het lid. Het lid waarvan is voorgesteld het na het derde lid van artikel M 6 van de Kieswet in te voegen, moet zijn het vierde lid (in plaats van het derde lid). Met deze wijziging wordt voorkomen dat er twee leden zijn met de aanduiding 3.

 

1.

Nederlandse dossiers