Besluitpunt "Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 60A
 

Zaak:

 

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. / Ollongren - 21 september 2021 / Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 / 35925-B

Voorstel:

Betrekken bij de begrotingsbehandeling in de week van 26-28 oktober.

Volgcommissie(s):

FIN