Besluitpunt "Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie) / Gesprek / Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman (geannuleerd, was gepland op 23 juni 2021) / Commissiedebat / Aanstellingwijze burgemeester / Werkbezoek / AIVD (tot nader order uitgesteld) / Commissiedebat CD over oa. gezichtsbedekkende kleding / Commissiedebat / Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld) / Commissiedebat / Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) (Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken) / Commissiedebat / BRP / Commissiedebat / Desinformatie en digitale inmenging / Commissiedebat / Digitale Nalatenschap / Commissiedebat / Digitalisering / Commissiedebat / E-id / Rondetafelgesprek / Financiële positie gemeenten (voorstel volgt) / Commissiedebat / Functioneren Rijksdienst / Gesprek / Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus) / Commissiedebat / Grensoverschrijdende samenwerking / Commissiedebat / Huis voor Klokkenluiders / Notaoverleg / Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur” / Notaoverleg / Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen / Inbreng feitelijke vragen / Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: / prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen) / Commissiedebat / Integriteit / Commissiedebat / Nationaal actieplan mensenrechten / Commissiedebat / Nog te bepalen commissiedebat (Voortgang Regionaal / Ontwikkelprogramma (ROP)?) / Commissiedebat / NOVI / Commissiedebat / Omgevingswet"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 63