Nota naar aanleiding van het verslag uitgebracht bij wetsvoorstel 35784 - Opnemen van het recht op een eerlijk proces in de Grondwet (tweede lezing)

donderdag 7 oktober 2021

Bij wetsvoorstel 35784 - Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (tweede lezing) is een nota naar aanleiding van het verslag ondergebracht.