Kabinet trekt nota van wijziging omtrent integriteitsregels in na advies Raad van State

maandag 6 december 2021

DEN HAAG (PDC i) - De Raad van State constateert dat de nota van wijzing bij het wetsvoorstel Bevorderen Integriteit en Functioneren Decentraal Bestuur in strijd is met artikel 10 van de Grondwet en het legaliteitsbeginsel. Naar aanleiding van het kritisch commentaar van de afdeling Advisering onthoudt de regering zich van het het indienen van de nota van wijziging.

De nota van wijziging zou het uitgebreid screenen van kandidaatbestuurders op lokaal niveau mogelijk moeten maken, met het doel om de integriteit van het decentrale bestuur te vergroten. Deze maatregel zou toegepast moeten worden in de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. De afdeling Advisering stelt echter vast dat het doel van de wijziging juist is, maar dat de inhoud van de nota gebrekkig is.

Zo zijn de reikwijdte en procedure van de risicoanalyse niet vastgesteld en is er veel onduidelijkheid over de impact van de procedure op de verhoudingen in het lokaal bestuur. Volgens de Raad van State bestaat daardoor onder andere het risico op misbruik van de screening voor politiek doeleinden. Die onduidelijkheid doet afbreuk aan de rechtszekerheid en raakt in de huidige vorm te veel aan de persoonlijke levenssfeer van de desbetreffende individuen.

Bron: Raad van State i