Verzoek van het lid Ellian (VVD) om namens de commissie plenair te verzoeken de behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (35785), zo spoedig mogelijk in te plannen aangezien de eerstvolgende verkiezing van de Eerste Kamer met rasse schreden nadert

dinsdag 14 december 2021

Bij wetsvoorstel 35785 - Het in de Grondwet opnemen van een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (tweede lezing) is een brief ondergebracht.