De nieuwe ondervoorzitters en quaestoren van het Europees Parlement

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 19 januari 2022.

De EP-leden hebben de 14 ondervoorzitters en 5 quaestoren voor het Bureau van het Parlement gekozen.

Dinsdag werden bij geheime stemming negen ondervoorzitters verkozen in de eerste stemronde, drie in de tweede stemronde en de laatste twee in de derde stemronde.

De (bij absolute meerderheid) gekozen ondervoorzitters worden hieronder vermeld met het aantal behaalde stemmen en in de volgorde waarin zij zijn gekozen:

 • Othmar KARAS (EVP, AT) 536
 • Pina PICIERNO (S&D, IT) 527
 • Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT) 517
 • Ewa KOPACZ (EVP, PL) 467
 • Eva KAILI (S&D, EL) 454
 • Evelyn REGNER (S&D, AT) 434
 • Rainer WIELAND (EVP, DE) 432
 • Katarina BARLEY (S&D, DE) 426
 • Dita CHARANZOVÁ (Renew, CZ) 406
 • Michal ŠIMEČKA (Renew, SK) 494
 • Nicola BEER (Renew, DE) 410
 • Roberts ZĪLE (ECR, LV) 403
 • Dimitrios PAPADIMOULIS (Linkse Fractie, EL) 492
 • Heidi HAUTALA (Groenen/EVA, FI) 384

De vijf nieuwe quaestoren voor de resterende twee en een half jaar van de huidige zittingsperiode van het Parlement zijn woensdag in Straatsburg bij geheime stemming gekozen. De vijf kandidaten behaalden, in volgorde van rangorde, de volgende stemmen:

 • Anne SANDER (EVP, FR) 622
 • Christophe HANSEN (EVP, LU) 576
 • Monika BEŇOVÁ (S&D, SK) 487
 • Fabienne KELLER (Renew, FR) 479
 • Karol KARSKI (ECR, PL) 321

Hoe worden de ondervoorzitters en quaestoren gekozen?

Overeenkomstig artikel 15 van het Reglement worden kandidaten voor de functie van ondervoorzitter voorgedragen op dezelfde basis als die voor de Voorzitter, d.w.z. hetzij door een politieke fractie, hetzij door een groep leden die de lage drempel (1/20e van de leden) haalt.

De 14 ondervoorzitters worden in één stemronde gekozen, met absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien het aantal verkozen kandidaten lager is dan 14, wordt een tweede stemronde gehouden voor de resterende zetels, onder dezelfde voorwaarden. Indien een derde stemming nodig is om het proces te voltooien, is een gewone meerderheid voldoende (artikel 17). De quaestoren worden op dezelfde wijze gekozen (artikel 18).

Rol van de ondervoorzitters en quaestoren

De 14 ondervoorzitters en de 5 quaestoren vormen samen met de voorzitter het Bureau van het Parlement. Het Bureau stelt de regels vast voor de goede werking van het Parlement. Het stelt onder meer het voorontwerp van begroting van het Parlement op en beslist over administratieve, personeels- en organisatorische kwesties.

Naast hun taken in het Bureau kunnen de ondervoorzitters de voorzitter vervangen, onder meer bij het voorzitten van de plenaire debatten en, indien nodig, bij het vertegenwoordigen van het Parlement bij specifieke plechtigheden of handelingen.

Bij de verkiezing van de leden van het Bureau streven de fracties ernaar dat de ondervoorzitters en quaestoren in grote lijnen het getalsmatige gewicht van de fracties weerspiegelen en houden zij rekening met de stemmingsuitslag bij de verkiezing van de voorzitter.