Tijdelijke commissie covid-19 pandemie: geleerde lessen en aanbevelingen voor de toekomst (COVI)

Deze bijzondere commissie van het Europees Parlement deed onderzoek naar hoe de Europese Unie omgegaan is met de corona-crisis. Het onderzoek richtte zich met name op hoe wat de Europese instellingen en de lidstaten hebben gedaan om de gezondheidscrisis te beteugelen en - breder - de impact van de pandemie op de maatschappij als geheel.

Deze commissie is formeel ingesteld voor een periode van twaalf maanden. De eerste bijeenkomst van de commissie was op 19 april 2022. In juli 2023 is het eindrapport van de commissie besproken en goedgekeurd door het Europees Parlement. Onderdeel van het rapport isonder andere een stappenplan om de EU in de toekomst crisisbestendiger te maken.

De commissie telde 33 leden.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Werkzaamheden

De commissie richtte zich in het bijzonder op:

 • 2. 
  de onderlinge solidariteit en afstemming tussen de lidstaten bij het bestrijden van covid-19 en hoe robuust de verschillende gezondheidstelsels waren om een pandemie op te kunnen vangen
 • 3. 
  de impact van covid-19 op de zorg, en het ontwikkelen van digitale hulpmiddelen in de zorg
 • 4. 
  de vaccinatie-strategie, en hierin specifiek het bestrijden van misinformatie over vaccins, de afstemming van nationale en Europese inkoopprogramma's en hoe afspraken met de farmaceutische industrie tot stand zijn gekomen
 • 5. 
  de impact van de pandemie op werk, en met name thuiswerk
 • 6. 
  de impact van de pandemie op sectoren als toerisme, transport en cultuur en in hoeverre de respons op Europees niveau toereikend is gebleken
 • 7. 
  de productie van medicijnen en vaccins in Europa en hoe de afhankelijkheid van andere landen te verkleinen op dit vlak
 • 8. 
  de plek die EU en de lidstaten hebben op het wereldtoneel m.b.t. het verspreiden van vaccins, en specifiek hoe de EU heeft bijgedragen aan COVAX als ook hoe de EU is omgegaan met inreisverboden uit andere delen van de wereld

2.

Aanbevelingen

Op 12 juni 2023 presenteerde de commissie haar aanbevelingen om het crisismanagement van de EU te verbeteren en beter voorbereid te zijn op pandemieën in de toekomst. De commissie roept onder meer op tot meer investeringen in de gezondheidszorg, het onderwerpen van de gezondheidszorg in de lidstaten aan 'stress tests' en een verbetering van de strategische autonomie van de EU wat betreft belangrijke medicijnen en bestanddelen daarvoor. Daarnaast moet er meer transparantie en surveillanceplannen komen om met opkomende gezondheidsdreigingen om te kunnen gaan. Ook beveelt de commissie een EU-strategie voor de aanpak van 'long COVID' aan.

 

3.

Meer informatie