Tweede Kamer stemt in met voorstel toevoeging aan artikel 1 van de Grondwet

woensdag 16 maart 2022

DEN HAAG (PDC i) - De Tweede Kamer heeft in tweede lezing ingestemd met het voorstel tot het wijzigen van artikel 1 i van de Grondwet omtrent gelijke behandeling. In de Kamer stemden alle fracties behalve die van PVV, SGP en FvD voor het voorstel, zodat er een ruime tweederde meerderheid was. De Eerste Kamer zal zich nu voor de tweede keer over de voorgestelde wijziging buigen.

Om een wijziging van de Grondwet door te kunnen voeren moet het voorstel gesteund worden door een tweederde meerderheid in de Kamer. Die steun bleek er dinsdagmiddag te zijn. Daarnaast moet een grondwetswijziging tweemaal behandeld worden, met daartussen een Tweede Kamerverkiezing. Op 30 juni 2020 werd het wetsvoorstel in eerste lezing in de Tweede Kamer aangenomen, en op 9 februari 2021 stemde ook de Eerste Kamer in eerste lezing in.

Het voorstel betreft artikel 1 van de Grondwet, waarin staat dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan. De indieners van het voorstel willen hier zowel seksuele geaardheid als handicap aan toevoegen. Deze toevoeging moet een bevestiging en verankering zijn van de acceptatie en de emancipatie van mensen met een functionele beperking en de gelijke behandeling tussen hetero’s en lhbti'ers.

Bron: Tweede Kamer