Memorie van antwoord uitgebracht bij wetsvoorstel 35785 - Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor Eerste Kamer (Grondwet, 2e lezing)

dinsdag 19 april 2022

Bij wetsvoorstel 35785 - Het in de Grondwet opnemen van een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (tweede lezing) is een memorie van antwoord ondergebracht.

bijlagen