Jaarverslag Raad van State: ‘de internationale rechtsorde is voor burgers én van burgers’

donderdag 21 april 2022

DEN HAAG (PDC i) - De Raad van State i heeft vandaag zijn jaarverslag over 2021 gepubliceerd. Het thema van het verslag is de internationale rechtsorde en de betekenis hiervan voor burgers.

Volgens de Raad van State moeten burgers een goed beeld hebben waarom Nederland ervoor kiest onderdeel te zijn van de internationale rechtsorde. Deze orde is er immers niet alleen vóór burgers, maar ook ván hen. Nederlandse burgers hebben in onzekere tijden baat bij Europese en internationale samenwerking en versterking van de internationale rechtsorde. De Raad meent daarom dat op alle niveaus het belang van de internationale rechtsorde moet worden uitgedragen. Hier ligt volgens de Raad een taak voor de regering en het parlement.

Verder stond het afgelopen jaar voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad vooral in het teken van de reflectie op zijn rol in de kinderopvangtoeslagzaken. De parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) i constateerde in 2020 dat de Raad grote fouten heeft gemaakt rondom de toeslagenaffaire. Op 19 november 2021 werd het reflectierapport ‘Lessen uit de kinderopvangtoeslagzaken’ gepubliceerd. De belangrijkste conclusie is dat de Afdeling bestuursrechtspraak te lang heeft vastgehouden aan de zogenoemde ‘alles-of-niets’-lijn. Daardoor heeft de Raad ouders die in de problemen zijn gekomen, niet de rechtsbescherming geboden waar zij op mochten rekenen.

Bron: Raad van State