RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken/Cohesie), Luxemburg

Luxemburg stad
© Liesbeth Weijs
datum 2 juni 2022
plaats Luxemburg, Luxemburg
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 30 mei 2022 (OR. fr)

9501/22 OJ CONS 34

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken/Cohesie)

ECCL, Luxemburg

2 juni 2022 (10.00)

Vergadervorm 1+3 (+1 in luisterzaal)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 2. 
  8e cohesieverslag 8979/22

  Gedachtewisseling 8980/22 Conclusies met als titel: "Naar cohesie in Europa in 2050" Goedkeuring

 • 3. 
  Diversen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken (AZ) bestaat voornamelijk uit de ministers van Europese en buitenlandse zaken en vergadert elke maand. Deze Raad is verantwoordelijk voor de samenhang tussen de werkzaamheden van de verschillende raadsformaties. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA) aan.

Ook bereidt deze raad - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Daanaast behandelt de Raad Algemene Zaken meerdere beleidsterreinen, zoals onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

4.

Meer over...