Raadsformaties

Er bestaat maar één Raad van de Europese Unie. Afhankelijk van de behandelde onderwerpen komt de Raad echter bijeen in verschillende samenstellingen (formaties) waaraan wordt deel­genomen door de ministers van de lidstaten en de eurocommissarissen die bevoegd zijn voor de behandelde onderwerpen.

Ongeacht welke formatie van de Raad een besluit aanneemt, er sprake is van een besluit "van de Raad". De formatie wordt daarbij niet vermeld.

In de jaren 90 waren er 22 formaties. Dat aantal is in juni 2000 teruggebracht tot 16 en in juni 2002 tot negen (besluit van de Europese Raad van Sevilla). Sinds 1 december 2009 zijn er tien raadsformaties (de raad Algemene zaken en Externe betrekkingen is gesplitst door het Verdrag van Lissabon).

1.

Raadsformaties

Raadsformatie

Afkorting

Algemene Zaken

RAZ

Buitenlandse Zaken

RBZ

Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart)

COMPET

Economische en Financiële zaken

ECOFIN

Justitie en Binnenlandse Zaken

JBZ

Landbouw en Visserij

AGRIPECHE

Milieu

ENV

Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport

EJC

Vervoer, Telecommunicatie en Energie

TTE

Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

EPSCO