Sprekerslijst bekendgemaakt bij 35786 - Opnemen algemene bepaling in Grondwet (tweede lezing)

donderdag 12 mei 2022

Bij wetsvoorstel 35786 - Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (tweede lezing) is een sprekerslijst ondergebracht.