Europese Raad, 15 december 2022, Brussel

Justus Lipsius
datum 15 december 2022 - 16 december 2022
plaats Brussel, België
adres Wetstraat 175 [kaart]
locatie Justus Lipsius i Toon locatie
organisatie Europese Raad i, Tsjechisch voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2022 i

De EU-leiders zullen in Brussel spreken over de Russische oorlog tegen Oekraïne, energie en economie, veiligheid en defensie, en het zuidelijk nabuurschap en de externe betrekkingen van de EU.

Voornaamste agendapunten

Russische oorlog tegen Oekraïne

De Europese Raad zal spreken over de laatste ontwikkelingen in de Russische oorlog tegen Oekraïne en bespreken hoe Oekraïne deze winter door kan komen.

In dit verband zullen de EU-leiders zich buigen over verdere politieke, militaire en humanitaire steun, en steun voor civiele bescherming aan Oekraïne. Ook zullen ze bekijken hoe ze kunnen helpen bij het herstel van de kritieke infrastructuur.

De EU veroordeelt de Russische aanvals­oorlog tegen Oekraïne met klem en staat volledig achter de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. Daarom blijven de EU-leiders zich inzetten om, samen met hun partners, financiële hulp te bieden aan Oekraïne en de veerkracht en de wederopbouw op lange termijn van het land te ondersteunen.

Energie en economie

De Europese Raad zal de energie­crisis bespreken. In dit verband zullen de EU-leiders de vorderingen evalueren met betrekking tot de besluiten die zij hebben genomen tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad in oktober 2022, toen zij overeenkwamen nog intensiever te werken om:

  • de vraag naar energie terug te dringen
  • rantsoenering te voorkomen
  • energie­voorziening te garanderen
  • de energie­prijzen te verlagen

Tijdens die bijeenkomst verzochten de EU-leiders de Europese Commissie ook om voort te maken met de werkzaamheden voor de structurele hervorming van de elektriciteits­markt.

Infographic - Een strategisch kompas voor de EU

Zie volledige infographic

Veiligheid en defensie

Tijdens de informele bijeenkomst van de Europese Raad in Versailles in maart 2022 hebben de EU-leiders toegezegd meer verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid van de EU, op defensie­gebied een strategische koers te varen en ervoor te zorgen dat de EU autonomer kan optreden.

In dit verband zullen de EU-leiders de balans opmaken van het werk dat is verricht om deze toezeggingen na te komen en de defensie­capaciteiten van de EU te versterken, zoals bepaald in de Verklaring van Versailles en het strategisch kompas, een EU-initiatief dat tot doel heeft duidelijkheid en sturing te geven aan het gemeenschappelijk veiligheids- en defensie­beleid van de EU en tot een gemeenschappelijk inzicht te komen in de belangrijkste dreigingen en uitdagingen voor Europa op korte en middellange termijn.

Zuidelijk nabuurschap

De Europese Raad zal een strategische bespreking houden over het zuidelijk nabuurschap van de EU. Deze regio bestaat uit 10 mediterrane niet-EU-landen: Algerije, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Palestina, Syrië en Tunesië.

Externe betrekkingen

De Europese Raad zal een strategische bespreking houden over de trans-Atlantische betrekkingen.

Mogelijk zullen de EU-leiders zich, naargelang de ontwikkelingen, ook over andere specifieke kwesties betreffende het buitenlands beleid buigen.


Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 27 lidstaten van de Europese Unie i, de vaste voorzitter i en de voorzitter van de Europese Commissie i. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid i woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

2.

Tsjechisch voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2022

Van 1 juli tot en 31 december 2022 vervulde Tsjechië het voorzitterschap i van de Raad van de Europese Unie. Tsjechië is onderdeel van een trojka i, waarin Frankrijk i aftrapte en Tsjechië werd opgevolgd door Zweden i.

3.

Meer over...