Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) - 17 juni 2022

vrijdag 17 juni 2022

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Besluiten bij: 32813 - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Besluiten bij: 34682 - Nationale Omgevingsvisie

Besluiten bij: 36045 - Situatie in de Oekraïne

Besluiten bij: 36071 - Wet kiescollege niet-ingezetenen

Besluiten bij: 35968 - Archiefwet 2021

Besluiten bij: 36129 - Voordracht ter vervulling van een vacature van voorzitter voor de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

Besluiten bij: 35925 III - Vaststelling begroting Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en de CvT op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2022

Besluiten bij: 36100 I - Jaarverslag en slotwet van de Koning 2021

Besluiten bij: 36100 III - Jaarverslag en slotwet Ministerie AZ, het Kabinet van de Koning, Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2021

Besluiten bij: 29924 - Toezichtsverslagen AIVD en MIVD

Besluiten bij: 29362 - Modernisering van de overheid

Besluiten bij: 35455 - Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten

Besluiten bij: 35887 - Afschaling van bijzondere maatregelen vanwege covid-19 bij verkiezingen

Besluiten bij: 35925 B - Vaststelling begroting gemeentefonds 2022

Besluiten bij: 35925 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022

Besluiten bij: 36100 VII - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021

Besluiten bij: 36100 B - Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2021

Besluiten bij: 36100 C - Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2021

Besluiten bij: 35851 - Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn 2019/1937 en enige andere wijzigingen

Besluiten bij: 35729 - Initiatiefvoorstel Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (tweede poging, tweede lezing)

Besluiten bij: 35772 - Invoering van een centrale voorziening voor het onderzoek of iemand in de BRP moet worden ingeschreven alsmede naar juistheid van het adres

Besluiten bij: 36047 - Initiatiefvoorstel Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal

Besluiten bij: 33118 - Omgevingsrecht

Besluiten bij: 32847 - Integrale visie op de woningmarkt

Besluiten bij: 30196 - Duurzame ontwikkeling en beleid

Besluiten bij: 36055 - Wijziging van de Woningwet in verband met aanpassing van het saneringskader voor woningcorporaties

Besluiten bij: 36130 - Wet goed verhuurderschap

Besluiten bij: 36062 - Raming Tweede Kamer 2023

Besluiten bij: 36111 - Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot vaststelling van de Regeling bezwaaradviescommissie Tweede Kamer

Overige besluiten: