Eerste Kamer behandelt wetsvoorstel 35784 - Opnemen van het recht op een eerlijk proces in de Grondwet (tweede lezing)

dinsdag 28 juni 2022

De Eerste Kamer heeft op 28 juni 2022 wetsvoorstel 35784 - Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (tweede lezing) behandeld.