Eerste Kamer aanvaardt wetsvoorstel 35784 - Opnemen van het recht op een eerlijk proces in de Grondwet (tweede lezing)

dinsdag 5 juli 2022

De Eerste Kamer heeft op 5 juli 2022 wetsvoorstel 35784 - Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (tweede lezing) met algemene stemmen aangenomen.