Eerste Kamer aanvaardt wetsvoorstel 35786 - Opnemen algemene bepaling in Grondwet (tweede lezing)

dinsdag 5 juli 2022

De Eerste Kamer heeft op 5 juli 2022 wetsvoorstel 35786 - Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (tweede lezing) aangenomen.