Wilders wil kabinet aanklagen voor vermeend ambtsmisdrijf

woensdag 21 september 2022

DEN HAAG (PDC) - De PVV vindt dat het kabinet te weinig heeft gedaan om de bestaanszekerheid van Nederlanders te garanderen. PVV-leider Geert Wilders bestempelt dat als een ambtsmisdrijf en wil het volledige kabinet daarvoor laten vervolgen voor de Hoge Raad. Tijdens de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen diende Wilders daartoe formeel een aanklacht in bij de Kamervoorzitter.

Hij beroept zich voor de aanklacht op artikel 20 van de Grondwet en een wetsartikel dat verband houdt met de ministeriële verantwoordelijkheid. De procedure voor vervolging vanwege ambtsmisdrijven kan in gang gezet worden door een koninklijk besluit of door een schriftelijke aanklacht, ondertekend door ten minste vijf leden van de Tweede Kamer. Met de ondertekening van de aanklacht door de 17 fractieleden van PVV voldoet Wilders' verzoek alvast aan de voorwaarden.

Vervolgens is het echter aan de Tweede Kamer om te beslissen of het de aanklacht in overweging neemt en een commissie van onderzoek instelt, waar de leden die de aanklacht indienden overigens geen deel van kunnen uitmaken. Indien de Kamer voldoende gronden voor vervolging verzamelde kan het opdracht geven aan de Hoge Raad, die gaat over vermeende ambtsmisdrijven van Kamerleden, ministers en staatssecretarissen.

Het is dus weinig waarschijnlijk dat het kabinet zich ook werkelijk voor de Hoge Raad zal moeten verdedigen. Het is sinds in 1921 de huidige regels voor het vervolgen van ambtsmisdrijven gelden, nog nooit voorgekomen dat die stap ook daadwerkelijk werd gezet. Eerdere verzoeken tot vervolging van bewindslieden wegens een ambtsmisdrijf werden telkens verworpen door de Tweede Kamer. Deze verzoeken werden in 2009, 2016 en in mei 2021, eveneens door de PVV, ingediend in de Tweede Kamer.

Bron: NOS, NRC, Parlementaire Monitor