Europa Vandaag: Europarlementariërs in de weer met Oekraïne en energie

dinsdag 18 oktober 2022

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
fabriek c02 uitstoot

Europarlementariërs in de weer met Oekraïne en energie

Deze dinsdag zal er over en weer veel gedebatteerd en gevraagd worden in het Europees Parlement. Op de tweede dag van de plenaire vergaderin in Straatsburg komen drie dringende zaken aan bod.

Voorop staat de oorlog in Oekraïne. Europarlementariërs i bespreken de sociale en economische gevolgen van de Russische invasie. Denk aan de ingevoerde overwinstbelasting voor energieproducenten, migratie en vernietiging van cultureel erfgoed in Oekraïne.

Verder ondervraagt het Parlement de Commissie i over de breuken in de Nord Stream pijpleidingen, en dan met name hoe de EU dat in het vervolg gaat voorkomen.

Ter voorbereiding van de stemming op donderdag debatteren de Europarlementariërs over de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs. De COP27, die zal plaatsvinden van 6 tot 18 november in Egypte, staat namelijk weer voor de deur. De lidstaten krijgen nog even een schop onder de kont van het EP voordat ze hun geboekte vooruitgang zullen presenteren.

 

Raad Algemene Zaken
Bron: The Council of the European Union

Raad Algemene Zaken komt toe aan specifieke onderwerpen

De bijeenkomst van de Europese Raad op 20 en 21 oktober wordt vandaag voorbesproken. Ook pakken de ministers onderwerpen op die zijn besproken op de Conferentie over de toekomst van Europa, ze schetsen de tijdlijn en organisatie voor de voorstellen van het Europees Parlement i en feedbackmomenten voor de burgers.

Wat betreft de resterende agendapunten doet de Raad 'Algemene' Zaken zijn naam tekort. Alleen al de voornaamste agendapunten zijn aardig specifiek. Zo debatteren de ministers over het voorstel van een nieuwe kieswet die de verkiezingen van het Europees Parlement zouden veranderen en bespreken ze de laatste ontwikkelingen van de Poolse rechtstaat.

 

Europa Nu 1

Visbestanden loading...

Gister bogen de ministers zich inhoudelijk over actuele agendapunten zoals de voedselvoorziening na de invasie in Oekraïne en handelsgerelateerde landbouwvraagstukken. Vandaag hopen ze een politiek akkoord te bereiken over de vangstmogelijkheden in de Oostzee voor 2023.

Het beheer van de visbestanden van de EU i bestaat uit regels die duurzaamheid van (onder andere de Oostzee) moeten waarborgen. Ook het aanbod van gezonde levensmiddelen tegen redelijke prijzen wordt via de visbestanden beheerd. Voor het akkoord houden de ministers rekening met bestaande doelstellingen, wetenschappelijk advies en sociaaleconomische gevolgen voor de sector.

 

En verder...

Eurocommissaris Frans Timmermans i is in Marokko om een 'groen' partnerschap met Marokko te ondertekenen.

 

Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

18 oktober

Europees Parlement

Plenaire week

18 oktober

Raad Algemene Zaken

Kieswet en de Poolse Rechtstaat

18 oktober

Raad Landbouw en Visserij

Politiek akkoord vangstmogelijkheden Oostzee 2023

18 oktober

Europese Commissie

Frans Timmermans in Marokko